GEOTRADE

Jest firmą konsultingowo-wykonawczą specjalizującą się w technologiach ochrony środowiska, obejmującą swoim zasięgiem obszar całego kraju.