Geotrade Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozbudowa bazy usługowej Hotelu pod Śnieżnikiem oraz wprowadzenie usług paramedycznych i rehabilitacyjnych jako odpowiedź na negatywne skutki epidemii COVID-19” – nr projektu RPDS.01.05.01-02-0730/21

Przedmiotem projektu jest rozbudowa bazy usługowej Hotelu pod Śnieżnikiem oraz wprowadzenie usług paramedycznych i rehabilitacyjnych jako odpowiedź na negatywne skutki epidemii COVID-19. Realizacja projektu pozwoli na utworzenie nowej infrastruktury Hotelu pod Śnieżnikiem zlokalizowanego w Bolesławowie oraz poszerzenie aktualnej oferty hotelowej, gastronomicznej i odnowy biologicznej o usługi paramedyczne i rehabilitacyjne.

Wdrożenie projektu polega na rozbudowie części plenerowej hotelu o 3 zadaszenia ochronne: 2 o powierzchni ok. 50m2 oraz 1 o powierzchni ok. 35m2. Dodatkowo zaplanowano utworzenie powierzchni tarasowej z przeznaczeniem na saunę fińską oraz balię. Dopełnieniem inwestycji będzie montaż systemu fotowoltaiki na dachach zadaszeń ochronnych jako alternatywne źródło energii zarówno do tworzonej infrastruktury, jak i dla potrzeb całego obiektu. Wykonawcy projektu zostaną wyłonieni w toku postępowania konkurencyjnego, a projekt prowadzić będą Członkowie Zarządu i pracownicy Hotelu.

Głównym celem realizacji projektu jest rozbudowa bazy usługowej Hotelu pod Śnieżnikiem oraz wprowadzenie usług paramedycznych i rehabilitacyjnych jako odpowiedź na negatywne skutki epidemii COVID-19. W ramach projektu zaplanowano utworzenie nowej infrastruktury Hotelu pod Śnieżnikiem zlokalizowanego w Bolesławowie oraz poszerzenie aktualnej oferty hotelowej, gastronomicznej i odnowy biologicznej o usługi paramedyczne i rehabilitacyjne.

Ponadto projekt przyczyni się do poprawy jakości i innowacyjności produktów i usług świadczonych przez dolnośląskie MŚP z zastosowaniem innowacyjnych metod w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej polegającej na zastosowaniu paneli do światłoterapii LED.

Do celów projektu należą:

– stworzenie warunków do rozwoju działalności Wnioskodawcy na Dolnym Śląsku w zakresie dywersyfikacji prowadzonej działalności gospodarczej,

– stworzenie warunków do utrzymania zatrudnienia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy,

– stworzenie infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– zdobycie nowej grupy klientów oraz poszerzenie kręgu zainteresowanych podmiotów i instytucji ofertą hotelu.

Wartość wydatków całkowitych: 244 975,17 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 244 975,17 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 159 333,44 zł